Business Development logo

Business Development

Een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling is in staat zijn om complexe zaken te doorgronden en terug te brengen tot de essentie. Om vervolgens de stap vooruit te kunnen zetten.

BMi helpt u deze – en andere – zaken helder te zien en te verbinden met een kansrijk perspectief. In vaak verrassend korte tijd wordt duidelijk wat de koers moet zijn, welke strategische keuzes daarbij passen en welke deuren daartoe open gezet moeten worden. BMi weet die deuren als geen ander te vinden en verstaat bovendien de kunst om ze voor u te openen.   

“Een gezond bedrijf laat zich regelmatig doorlichten. Bij voorkeur door iemand met de blik van buiten. Iemand die durft op te zoeken wat anderen uit de weg gaan. Die vraagtekens plaatst bij wat anderen vanzelfsprekend vinden. Die kan zien waar anderen blind voor zijn, of waar ze de ogen voor sluiten.”

Meer informatie

Management Consultancy logo

Management Consultancy

Net zoals een bedrijf alleen kansrijk is als het verbonden is met de omgeving en alle mogelijkheden  die daarin aanwezig zijn, zo geldt ook dat medewerkers binnen alle geledingen van een bedrijf met elkaar en met de buitenwereld verbonden moeten zijn.

Die verbinding is nooit eenmalig of áf, maar moet telkens opnieuw worden gezocht en aangegaan. Dit vraagt om alertheid en flexibiliteit. Structuren zijn alleen krachtig als ze soepel bewegen en vlot kunnen schakelen wanneer – nee, beter: voordat de tijd erom vraagt.

Voor managers geldt hetzelfde. Een manager die zijn zekerheid ontleent aan behaalde successen of een verworven positie, staat op papier of praat in zeepbellen. Lerend vermogen, in vol contact met de omgeving, de markt en met kansrijke netwerken, is een must. Managers moeten kunnen meebewegen waar wenselijk, en durven tegenbewegen waar noodzakelijk.

BMi kan uw managers helpen om hun kwaliteiten beter te leren kennen en effectiever in te zetten. Onderdeel hiervan is de optimale balans te vinden tussen de ‘softe en de harde kant’ van het werk en te leren om interne en externe krachten succesvol met elkaar te verbinden.     

“Hoe goed je ook je best doet om scherp te blijven, er komt altijd een moment dat je aandacht verslapt, met het risico dat je te laat ingrijpt bij een probleem, of te laat inspringt op een kans. In deze markt kunnen we ons dat niet veroorloven. (In welke wel?) Vandaar dat ik al een paar jaar samenwerk met BMi en aan de bel trek als ik het gevoel heb dat we wat aan het inslapen zijn. Dan laat ik me de stevig de spiegel voorhouden. Vrijwillig ja, en ik ben er nog blij mee ook!” 

meer informatie

Coaching logo

Coaching

“Wat, heb jij een coach? Je komt altijd zo zeker over.” Alsof het een paradox is. Dat is het niet.

Juist directeuren en CEO’s met zelfvertrouwen kiezen voor coaching. Omdat zij weten dat geen mens alle competenties bezit die nodig zijn voor welke functie dan ook. Dat niemand alle kansen kan opmerken die zich voordoen. Dat niemand altijd het juiste besluit op het juiste moment kan nemen.

Mogelijk zijn er binnen uw bedrijf gelijkwaardige experts of vertrouwelingen met wie u kunt sparren. Mensen met wie u op één lijn zit, en met wie u aan een half woord genoeg hebt om samen te begrijpen wat de richting moet zijn. Nadeel: hoe prettig of krachtig ook, het is slechts één lijn. Terwijl een excellente organisatie zich juist kenmerkt door het vermogen die andere lijnen op te merken en daar koers op te zetten.

Over koers gesproken: het is prachtig als managers die gezamenlijk helder hebben. Het is alleen zo jammer dat de blinde vlekken dan ook vaak gemeenschappelijk zijn. Doe er wat aan!


“Wat heb je dit jaar geïnvesteerd in technologie?” (...) “Zoveel? Mooi.“
“En wat heb je geïnvesteerd in jezelf?” (…) “O.”
Jij bent je belangrijkste instrument. Onderhoud het goed.

Meer informatie

Contact opnemen logo

Interesse?

Neem contact op voor een 1e gratis kennismaking!

LINK.

Qoute logo

Bert helpt mij stil te staan, wanneer ik denk dat ik moet gaan rennen.